Sosialpedagogiske bøker

Bøker som omhandler politikk og rettssystemet florerer det av. De er skrevet av politikere, av de med personlige erfaringer, både negative og positive og av de utenom som har sterke meninger og vil bli hørt. De bøkene er der for å gjøre oss andre utenforstående opplyste og gi oss mer forståelse og kunnskap om hva som egentlig foregår.

En slik bok er «Hvem skal bestemme? Stortinget eller folket?» skrevet av Thomas Chr. Wyller i 2006. Den tar for seg mange kompliserte spørsmål, rettslige og politiske. Wyller skriver også om de seks folkeavstemningene som er holdt i Norge siden 1905 med vekt på EU-striden i 1972 og 1994. Wyller er pensjonert professor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

En annen bok er «Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge» skrevet av Tor Bjørklund og Johannes Bergh. Den stiller spørsmål som «hvor mange ikke-vestlige innvandrere har brukt stemmeretten?» «hvilke partier har de stemt på? Og  det viktigste spørsmålet i boken: «Finner vi dem som representanter i kommunestyrer, på Stortinget og i regjering?»