Kjente norske forfatter

Det var tidlig på 1800-tallet at en ung nasjonalisme startet å utvikle seg. Det ble en aktiv periode med nasjonal litteratur. Henrik Wergeland var en nasjonal forfatter. Verkene av dramatikeren Henrik Ibsen satte sine sport i den vest-europeiske litteraturen. Etter selvstendigheten i 1905 fortsatte litteraturen i Norge å vokse der Knut Hamsun og Sigrid Undset kom inn i bildet.

Henrik Wergeland ble født 17.juni 1808 i Kristiansand og flyttet sammen med familien til Eidsvold da han var 9 år. Dette stedet hadde og har fortsatt stor betydning i norsk historie fordi det gjorde en stor forandring for han. Bare 13 år gammel fikk Wergeland sin første fortelling trykt i Morgenbladet. Han studerte teologi i Christiania og ble aktiv innen det sosiale livet, men han var også opptatt av den norske kulturen og at Norge skulle utvikle seg i en selvstendig retning, bort fra dansk påvirkning.

Camilla Collett ble også født i Kristiansand i 1813, som forfatter var hun opptatt av kvinneundertrykkelsen og blir sett på som en pioner for kvinnekampen i Norge. Collett skrev sin første roman i 1854 «Amntmannens døtre» og markerte seg som Norges første kvinnesaksforfatter.

Realismen i 1870-1890 ga oss det som blir omtalt som gullalderen i norsk litteratur med «de fire store»: Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Aleksander Kielland og Jonas Lie. Perioden ble dominert av romaner og Ibsens skuespill.

I senere år så ble Knut Hamsun født i 1859 i Gubrandsdalen og fikk i 1920 Nobelprisen i litteratur for hans roman «Markens grøde». Sammen med Hamsun har to andre mottatt Nobels litteraturpris – Bjørnstjerne Bjørnson og Sigrid Undset.