Historiebøker

Snorre Sturlason er kanskje den mest kjente historikeren fra Norge, om man velger å regne de norrøne ættesagaene til å være sanne. Så fort menneskeheten lærte seg å skrive, har lærde menn notert alt som har foregått på planeten. Mye av det er overdrevet, mye direkte oppspinn. Under de seneste århundrene har man dog blitt langt mer nøyaktig med vår historie.Historiske nyheter, store leksikon og oppslagsverk finnes tilgjengelig på ethvert bibliotek, om man nå ikke har tilgang til internett. Wikipedia er verdens største oppslagsverk på nett, og det aller meste av verdenshistorien vil du finner der på noen få sekunder. Vil man ha dypere informasjon, med et bredere innblikk i en viss periode i et lands historie, bør man dog besøke biblioteket. Historiebøker kan beskrive alt fra en soldats hverdagslige liv under andre verdenskrig, til egypternes raske utvikling innen arkitektur. Vil man se nærmere på en historisk konflikt, bør man dog finne historiebøker fra begge parter i kampen. Det sies at de seirende makter alltid skriver historien, altså kan mange historiebøker være vridd til å passe et visst syn. Norge forklares som best i boken Norsk Historie. Den har seks bind som tar for seg hele vår utvikling og vår spennende vei gjennom historien.